Word wijnboer

Op onze West-Friese kleigrond akker komen duizend en één wijnstokken te staan. Duizend en één, ja! Een perfect imperfect getal zoals dat bij ons past. O, en er passen precies 1001 stokken op 11 rijen van 91 planten.

Een paar flessen op een avond is leuk, maar om de oogst van 1001 stokken weg te kunnen geven gaan wij te weinig op verjaardag. Wij kijken uiteraard niet weg voor een uitdaging, maar we delen die flessen toch liever met alle mooie mensen om ons heen.

De helft van onze stokken, exact 500, zijn dus ter adoptie gesteld aan mensen die veel liefde en aandacht aan ze schenken. De adoptie van een wijnstok gaat per drie jaar. Onze adoptanten krijgen bij een geslaagde oogst een fles wijn en hebben het recht om de exclusieve oogstfeesten bij te wonen. Na de eerste drie jaar na aanplant verwachten we de adoptanten blij te kunnen maken met de eerste fles wijn en kan de adoptie per drie jaar worden verlengd. Vanaf de tweede periode van drie jaar verwachten we ieder jaar een fles vergiste West-Friese druivensap te kunnen uitreiken.

Stichting De Jongens is een non-profit organisatie die de inkomsten zal gebruiken ter verbetering en vernieuwing van de wijngaard en de praktijken daaromheen. Wijzelf doen dit vanuit de doelen die we in ons verhaal hebben toegelicht. Gaat het de wijngaard voor de wind, dan willen we meer (gratis) activiteiten organiseren, met name voor de helden die onze stokken hebben geadopteerd.

Wat verwachten wij van onze wijnboeren? Eigenlijk niet zoveel. We zullen ze middels een nieuwsbrief op de hoogte houden. Hier zal onder andere in staan wanneer er werk verricht wordt op de wijngaard. Je kan aansluiten om ons te helpen, maar dat hoeft uiteraard niet. Wij zullen met evenveel liefde en passie jouw druiven behandelen als dat we dat met onze eigen stokken doen.

Wat bieden wij jou als liefdevolle adoptieouder van een wijnstok? Nou best wel veel:
  • Vanaf het derde jaar krijg je elke geslaagde oogst een fles wijn van je eigen wijnstok *
  • Elk jaar zal je een uitnodiging in je digitale brievenbus krijgen voor ons jaarlijkse oogstfeest **
  • Je bent te allen tijde welkom om mee te helpen op de wijngaard Wij zullen verschillende workshops gaan organiseren waar wijnboeren een fikse korting op zullen krijgen

* We verwachten het derde jaar onze eerste oogst, voordat de wijn haar proces heeft doorlopen zijn we in totaal vier jaar verder
** Om niet te hoeven inhouden op de oogstfeesten, kan een eigen bijdrage worden gevraagd. Alleen mensen met een wijnstok ontvangen een uitnodiging en mogen een introducé meenemen.